1996 - Pour armure, il revêtira son ardeur jalouse
coll. Martine Nitkowski